Werkwijze

Wanneer u een hulpvraag hebt kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Ergotherapie van Dam. We streven er naar om binnen 2 werkdagen te reageren en zo nodig een afspraak in te plannen. Ergotherapie vindt vaak plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden en de beperkingen die u ervaart besproken, daarna wordt er een observatie gedaan van de activiteiten waarbij u problemen ervaart. Aan de hand van deze informatie stellen we samen met u doelen op en wordt nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Advies

De ergotherapeut bedenkt oplossingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- of werkomgeving nodig. We begeleiden de aanvraag daarvan of geven advies over de aanschaf. Ook kan er advies worden gegeven aan mensen in uw omgeving zoals mantelzorgers of medewerkers van de thuiszorg.

Als de doelen zijn bereikt worden de bevindingen teruggekoppeld naar de verwijzer zoals bijvoorbeeld huisarts, specialist of fysiotherapeut.

Neem gerust contact op